2D ITS Karekodlama ve Hiyerarşi

Gelişkin teknik donanım ve yazılımlara sahip bulunan 2D Kodlama Sistemlerimizde, T.C. Sağlık Bakanlığı “Beşeri Tibbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği” ile uyumlu olarak;

•    Hiyerarşi yapılı 2D TIJ JET Kodlama (Inkjet Baskı)
•    Hiyerarşi yapılı 2D ETİKET Kodlama (Etiket Baskı ve Uygulama)
•    2D Kodlu ürünlere Hiyerarşi yapısı hazırlama

işlemleri yanında, güncel PTS-XML dosya formatında ürün ve işlem bilgileri de rutin olarak yapılmaktadır.

Kodlama Sistemlerimizin Optik ve Mekaniklerinde, Ar-Ge çalışmalarımıza bağlı olarak, Datalogic, Omron, Festo, Panasonic, Mark-O-Print, HP gibi global markalara ait ürünler ithal edilerek, Kodlama hatlarının tamamı kuruluşumuzda üretilmiştir.

Kod benzersizliğinin sağlanması ve veri güvenliği için kullanılan karmaşık argoritmalara ek olarak, talep üzerine “Numara Rezervi” metodu ile de 2D Kodlama yapılmaktadır.

Otomasyonla düzenlenen iş emrindeki ürün yerine farklı bir ürünün, sistemlerimizde kodlanabilmesi mümkün değildir. Sistem, 2D kodu doğrulanmamış bir ürünün Shrinkleme ve / veya kolilenmesine müsaade etmez.

ITS 2D Kodlamalarındaki standart uygulamamıza göre, Son Kullanım Tarihi + 1 yılını tamamlayan bilgiler otomatik olarak “Arşiv Veritabanı” ile arşivlenmekte olup, SKT + 3 Yıl süresi içerisinde firmamızca kodlanmış her bir tekil ürününüz için talep edilebilecek her türlü 2D ITS kayıtları, her an kuruluşunuza sunulabilecek durumda bulunmaktadır.

Veri Güvenliği, ilgili B.T. politikalarımızca farklı lokasyonlarda bulunan sunucu sistemlerine düzenli replike edilerek ve ayrıca yedeklenerek sağlanmaktadır.

Tüm 2D kodlama hatlarımız ve bu hatlarda çalışan otomasyon ve yönetim yazılımlarımızın tümü uluslararası validasyon kuruluşu olan CONVAL tarafından valide edilerek raporlandırılmıştır.