Dağıtım

L1 Yetki Belgemiz kapsamında;
Özmal araçlarımızın tamamı T.C. Sağlık Bakanlığınca hazırlıkları yapılan GDP yönetmeliği koşullarına uygun olarak HVAC (+15°C/+25°C) sistemleri ile donatılıdır.

Soğuk Zincir araçlarımızda ise (+2°C/+8°C) kuşulları yanında, aynı araçta ayrıca (+15°C/+25°C) koşullu bölümler de bulunmaktadır. Bu durum, müşterimizin Normal ürünleri yanında S/Z ürünlerinin de aynı anda alıcılarına teslim edilebilmesi için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Tüm araç hareketleri, Arvento GPS sistemlerimizce sürekli takip edilmekte ve izlenmektedir.