Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

Zet Farma Lojistik Hizmetleri A.Ş. olarak; faaliyetlerimizi sahip olduğumuz ilke ve değerlerimiz doğrultusunda yürütebilmek için oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemleri ile yasal gereklilikler doğrultusunda hareket ederek; müşteri, paydaş ve çalışanlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir bir kalkınmayı hedefliyoruz.

Bunun için hizmet süreçlerimiz sırasında;
Alınan tedbirler ile çalışan ve paydaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinde devamlılığın sağlanması,
Çevre etki ve boyutlarının belirlenip analiz edilerek doğal çevrenin korunmasının sağlanması,
Atıkların azaltılarak ve kaynağında toplanarak geri dönüşüm oranının arttırılması,
Doğal kaynak ve enerjinin verimli kullanılması,
Daha yaşanılır bir çevre için çevreci kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,
Müşteri odaklı beklentilerin karşılanması,
Teknolojik gelişmelerin takip edilerek güncelliğin sağlanması,
Acil durumlara müdahale edilerek iş sürekliliğinin sağlanması,
Müşterilerimize ve rakiplerimize haksız rekabet yapılmaması ve etik değerlerin korunması,
Şeffaf politikalar yürütülmesini,

amaç edinerek ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standart gerekliliklerini tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız ve müşterilerimizin katılımıyla uygulamayı ve sürekli geliştirerek sürdürülebilirliği sağlamayı taahhüt ediyoruz.