Sekonder Ambalajlama

Bitmiş ürünlerin ITS 2D TIJ ve ETİKET kodlamaları ile ITS Faz II Hiyerarşi (paketleme birim yapılandırma) gibi tüm sekonder ambalajlama işlemleri yanında pharmacode kontrolleri, güvenlik (stell) etiketlemeleri, Checkweiger tartım doğrulamaları, Parti No ve Miyad baskıları vb işlemlerin tümü, her biri ayrı ayrı T.C. Sağlık Bakanlığı izin belgesine sahip bulunan Zet Farma Lokasyonlarının MED Ambalajlama bölümlerinde;

•    cGMP koşullarındaki uygulamalarla,
•    Teknoloji yoğun hatlarda,
•    Valide edilmiş güvenli proseslerle, işlem görürler.
•    Hata olasılığını en aza indirmek üzere tüm çalışma hatlarımızdaki işlemler, gelişkin BT olanaklarımız kullanılarak gelişkin elektronik sistemler ile kontrol edilmektedir.
•    İş Emirleri ve InProses kontrol formları elektronik sistem çıktısı olarak kullanılmakta, her işleme ait Batch dosyaları ile tüm işlem kayıtları SKT+1 yıl sürekli arşivlenmektedir.